Фтьомов, Є. (2021). Поворот кристалічної решітки внаслідок розвитку дислокаційного ковзання в плоских двовимірних полікристалічних зразках алюмінію з “млинцевою” зеренною структурою. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика», (34), 25-32. https://doi.org/10.26565/2222-5617-2021-34-04