Мозуль, К., & Шурінова, О. (2021). Катіонний розподіл у наночастинках феритів складу ZnxFe3-xO4. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика», (34), 10-14. https://doi.org/10.26565/2222-5617-2021-34-01