Бойченко , М. «ПОШУКИ ГЛОБАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ)». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», вип. 67, Грудень 2022, с. 15-23, doi:10.26565/2226-0994-2022-67-2.