Havrylenko, V. «АКТУАЛЬНІ БУТТЄВІ ПИТАННЯ ДОБИ БАРОКО В НАРОДНОПІСЕННІЙ СПАДЩИНІ (НА ОСНОВІ ЗБІРНИКА Ж. ПАУЛІ ‘PIEŚNI LUDU RUSKIEGO W GALICYI’»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», no 60, June 2019, pp 41-48, doi:10.26565/2226-0994-2019-60-5.