[1]
Y. Artemenko і N. Popova, ДИГРЕСІЯ: ВІД РИТОРИЧНОГО ПРИЙОМУ ДО СТРАТЕГІЇ, ФП, no 55, pp 36-40, Груд 2016.