[1]
О. Головко і І. Карпенко, «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНОТАЦІЇ ВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ», ВХНУФП, вип. 67, с. 6-14, Груд 2022.