[1]
O. Dobryden, ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ЯВИЩЕ» І ‘СУТНІСТЬ’, ФП, no 61, pp 99-106, Груд 2019.