Havrylenko, V. (2019) «АКТУАЛЬНІ БУТТЄВІ ПИТАННЯ ДОБИ БАРОКО В НАРОДНОПІСЕННІЙ СПАДЩИНІ (НА ОСНОВІ ЗБІРНИКА Ж. ПАУЛІ ‘PIEŚNI LUDU RUSKIEGO W GALICYI’»), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), pp 41-48. doi: 10.26565/2226-0994-2019-60-5.