1. Храбров Г. PEER-TO-PEER (ПОСТ)АВТОРСТВО // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». 2022. № 67. C. 69-75.