1. Bassey S., Anweting K., Maashin A. ДЕМОКРАТІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АФРИКИ: ФІЛОСОФСЬКА ПЕРСПЕКТИВА // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». 2019. № 61. C. 47-62.