1. Pykalo A. ЕТИЧНІ УЯВЛЕНННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ В ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ГАННИ АРЕНДТ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». 2019. № 61. C. 38-46.