Havrylenko, Viktoriya. 2019. «АКТУАЛЬНІ БУТТЄВІ ПИТАННЯ ДОБИ БАРОКО В НАРОДНОПІСЕННІЙ СПАДЩИНІ (НА ОСНОВІ ЗБІРНИКА Ж. ПАУЛІ ‘PIEŚNI LUDU RUSKIEGO W GALICYI’»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», no 60 (Червень), 41-48. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-5.