Bassey, S., Anweting, K., & Maashin, A. (2019). ДЕМОКРАТІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АФРИКИ: ФІЛОСОФСЬКА ПЕРСПЕКТИВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (61), 47-62. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-61-6