Havrylenko, V. (2019). АКТУАЛЬНІ БУТТЄВІ ПИТАННЯ ДОБИ БАРОКО В НАРОДНОПІСЕННІЙ СПАДЩИНІ (НА ОСНОВІ ЗБІРНИКА Ж. ПАУЛІ «PIEŚNI LUDU RUSKIEGO W GALICYI»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), 41-48. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-5