(1)
Troino-Funtusova, N. СВОБОДА ЛЮДИНИ У СОФІОЛОГІЇ. ФП 2016, 9-14.