(1)
Люмер, К. АКТУАЛЬНІСТЬ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ СКОВОРОДИ: РОЗМОВА СКОВОРОДИ ПРО СПРАВЖНЄ ЩАСТЯ: НАУКОВЕ ЖИТТЯ. ДО ЮВІЛЕЮ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ. ВХНУФП 2022, 87-91.