(1)
Прокопенко , В.; Воробйов , О. ВЕРНЕР ЄГЕР: КОНЦЕПЦІЯ «ТРЕТЬОГО ГУМАНІЗМУ». ВХНУФП 2022, 39-48.