(1)
Chernova, M. АРХЕОЛОГІЯ МОВИ МІШЕЛЯ ФУКО. ФП 2019, 13-20.