[1]
Havrylenko, V. 2019. АКТУАЛЬНІ БУТТЄВІ ПИТАННЯ ДОБИ БАРОКО В НАРОДНОПІСЕННІЙ СПАДЩИНІ (НА ОСНОВІ ЗБІРНИКА Ж. ПАУЛІ «PIEŚNI LUDU RUSKIEGO W GALICYI»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». 60 (Чер 2019), 41-48. DOI:https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-5.