Радзієвська, Т. В. «Становлення О. О. Потебні як ученого в світлі наукової дискусії з П. О. Лавровським». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», вип. 88, Квітень 2021, с. 12-18, doi:10.26565/2227-1864-2021-88-01.