Плетена, О. Жанровий інваріант конспірологічного роману. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», no 85, July 2020, pp 36-42, doi:10.26565/2227-1864-2020-85-05.