[1]
С. Сластьон, «Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст»., ВХНУФілол., no 76, pp 95-99, Груд 2017.