[1]
О. Чорна, Семантика та функціонування епітетів на позначення вінка в українській календарно-обрядовій поезії, ВХНУФілол., no 80, pp 47-54, Лип 2019.