Ковкіна, Є. В. (2021) «Професіоналізми як складники лексики криміналістичної експертизи», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 0(88), с. 89-92. doi: 10.26565/2227-1864-2021-88-13.