Радзієвська, Т. В. (2021) «Становлення О. О. Потебні як ученого в світлі наукової дискусії з П. О. Лавровським», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 0(88), с. 12-18. doi: 10.26565/2227-1864-2021-88-01.