Плетена, О. (2020) Жанровий інваріант конспірологічного роману, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), pp 36-42. doi: 10.26565/2227-1864-2020-85-05.