Куриленко, І. А. (2019) «П’єса ‘Степовий орел’ О. П. Чугуя – зразок драматургічного портрета в жанровій системі біографічної творчості письменника», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 0(81), с. 118-122. doi: 10.26565/2227-1864-2019-81-19.