Проценко, К. В. (2019) «Наративні особливості ‘Украденого щастя’ І. Франка (літературна та сценічна версії)», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 0(81), с. 81-84. doi: 10.26565/2227-1864-2019-81-13.