Чорна, О. (2019) Семантика та функціонування епітетів на позначення вінка в українській календарно-обрядовій поезії, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (80), pp 47-54. doi: 10.26565/2227-1864-2019-80-08.