1. Хильская Б. Міф про Цвєтаєву в епістолярії Б. Пастернака // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 344-348.