1. Хайруліна Н. Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація «знаковості» художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 341-344.