1. Сальникова Е. Бінарні опозиції як засіб концептуалізації художньої картини світу в романі С. Ахерн «Там, де ти» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 335-337.