1. Фірман О. Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 281-285.