1. Глотов О. Література в дискурсі гуманітаристики // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 186-190.