1. Сластьон С. Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 95-99.