1. Онопрієнко А. Мотив «ennui de vivre» у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2017. № 76. C. 84-88.