1. Желновач А. Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного «Генерал» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. № 1152. C. 212-215.