1. Чекарева Є. Концепт времени в системе качественно-темпоральных прилагательных древнегреческого языка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. № 1152. C. 139-144.