1. Полагейкіна В. Концептосфера близкородственных языков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. № 1152. C. 132-134.