1. Пугачова А. Место онимов в текстовом семантическом поле (на материале поэтических текстов И. Кормильцева и Б. Гребенщикова) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. № 1152. C. 93-97.