1. Костіна-Кассанеллі О. Вера, Время, Путь: ключевые смыслы в концептосфере русской рок-культуры // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. № 1152. C. 83-86.