1. Ковкіна Є.В. Професіоналізми як складники лексики криміналістичної експертизи // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2021. № 88. C. 89-92.