1. Літвінова І.М. Особливості художньої концептуалізації любови-еросу в поезії представників Розстріляного відродження // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2021. № 88. C. 44-50.