1. Плетена О. Жанровий інваріант конспірологічного роману // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2020. № 85. C. 36-42.