1. Проценко К.В. Наративні особливості «Украденого щастя» І. Франка (літературна та сценічна версії) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2019. № 81. C. 81-84.