1. Головко Л., Федорова Т. Рецепція творчості Григорія Тютюнника критиками і літературознавцями // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2019. № 80. C. 40-46.