1. Чорна О. Семантика та функціонування епітетів на позначення вінка в українській календарно-обрядовій поезії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2019. № 80. C. 47-54.