1. Піскунов О., Тищенко К. Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2018. № 77. C. 21-24.