СЛАСТЬОН, С. Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», n. 76, p. 95-99, 12 dez. 2017.