ОНОПРІЄНКО, А. Мотив «ennui de vivre» у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», n. 76, p. 84-88, 12 dez. 2017.